Persondata- og Cookiepolitik

Hotel Corona, Herning

Behandling af personoplysninger

Hotel Corona behandler som led i sine aktiviteter og markedsføring personoplysninger om vores gæster og besøgende på vores hjemmeside. Hotel Coronas politik er, at der skal være åbenhed om denne behandling.

1. Dataansvarlig

Hotel Corona ApS, cvr-nr. 21 42 77 80, Skolegade 1, 7400 Herning er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. Indsamling af personoplysninger

Hotel Corona indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på Hotellet samt ved brug af www.hotelcorona.dk. Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Disse personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kreditoplysninger. 
Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

3. Behandling af personoplysninger

Hotel Corona behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandles oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen.

Ophold på Hotel Corona:

Hotel Corona behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation.

Kundetilfredshedsundersøgelser:

Hvis du har afgivet din e-mail i forbindelse med booking af dit ophold hos Hotel Corona, vil vi i visse tilfælde efter endt ophold sende dig en e-mail, der indeholder link til en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi behandler din besvarelse heraf med henblik på at forbedre vores services.

Markedsføring og nyhedsbreve:

Hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, vil Hotel Corona behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Hotel Corona med aktuelle fordele og -tilbud. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på corona@hotelcorona.dk.

Overvågning:

Hotel Corona foretager videoovervågning på fællesområder på hotellet. Videoovervågningen sker på grundlag af hotellets interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster. Der er opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til os eller kommunikerer med Hotel Corona i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.

Brug af hjemmeside:

Hotel Corona har alene adgang til de oplysninger du selv indtaster i forbindelse med bestilling eller forespørgsel på en ydelse fra Hotel Corona. Hotel Corona indsamler altså hverken oplysninger om de sider du har besøgt, browsertype eller IP-adresse.

Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan Hotel Corona behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

4. Deling af personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i, fx i forbindelse med bestilling af en ydelse. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Hotel Corona overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til leverandører, som leverer ydelser på vores vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og loyalitetsprogram. Disse leverandører behandler oplysningerne i overensstemmelse med Hotel Coronas instruks.

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Hotel Corona Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt eller lovbestemt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Hotel Corona behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Hotel Corona har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Hotel Corona ApS
Att.: Poul Müller

Skolegade 1
DK-7400 Herning
E-mail: corona@hotelcorona.dk
Telefon: +45 97 12 54 44

7. Sikkerhed

Hotel Corona lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

8. Opbevaring af personoplysninger

Hotel Corona sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt, at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan medlemmet altid kontakte Hotel Coronaen via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Cookie-politik

Hotel Corona anvender ikke cookies.

Udarbejdelse af datapolitik

Ovennævnte politik er udarbejdet af Hotel Corona ApS, cvr.nr. 21 42 77 80, Skolegade 1, DK-7400 Herning,
corona@hotelcorona.dk

Herning, den 22. maj 2018.